Author Archives: kazio

  • 0
kalibracja, profil ICC

Kalibracja i profilowanie monitora a zarządzanie barwą.

Category:Glowna,Profilowanie i kalibracja monitorów

Wstęp.

Kalibracja i profilowanie monitora często uznawane jest za jedyny i główny element zarządzania barwą w fotografii. Spora grupa osób zajmujących się fotografią sądzi, że efekt ich pracy może być perfekcyjny tylko gdy użyją do obróbki zdjęć monitora od firmy na E.. Na szczęście kwestia konieczności kalibracji i profilowania monitora jest już rozpowszechniona w środowisku. Nikt już nie kwestionuje tego, że nawet nowy monitor wyjęty z pudełka wymaga kalibracji i profilowania. Niestety często tylko do tego o czym napisałem powyżej ogranicza się wiedza i zastosowanie zarządzania barwą wśród osób zajmujących się fotografią.

Cały proces zarządzanie barwą można porównać do układania klocków domina lub kawałków puzzli. Monitor jest jednak tylko jednym elementem takiej układanki. Układanka taka ma więcej elementów, a poprawne działanie całości zależy od prawidłowego działania poszczególnych jej części. Błąd na którymkolwiek etapie potrafi rozsypać cały proces jak “kostki” domina. Postaram się opisać taki proces na bardzo prostym przykładzie.

Prosty proces CMS.

Zacznijmy od prostej układanki CMS-owej. CMS dla wyjaśnienia to Color Management System a w skrócie można to przetłumaczyć jako zarządzanie barwą w procesie reprodukcji. Przykładem do analizy będzie proces od zrobienia zdjęcia do jego prezentacji w formie cyfrowej. Przeanalizujmy więc poszczególne elementy takiego procesu. Będzie się on składał z trzech etapów: rejestracji obrazu poprzez aparat cyfrowy, obróbki oryginału cyfrowego oraz prezentacji gotowego zdjęcia z użyciem monitora, tabletu, rzutnika lub ekranu TV.

Etap rejestracji obrazu.

Pierwszym elementem tej układanki jest aparat cyfrowy. Już na etapie wyboru sposobu zapisu zdjęcia decydujemy o możliwościach dalszej jego obróbki również w części związanej z zarządzaniem barwą. Sam format zapisu pliku może już mieć na to wpływ. Wybierając zapis do jpg-a decydujemy wstępnie o profilu ICC  który będzie określał gamut z którego będziemy dalej korzystać. Profil ICC zawsze można później zmienić jednak informacji “obciętych” przez gamut już nie odzyskamy. Wybór tego formatu zapisu oznacza też że rezygnujemy z możliwości użycia w dalszej obróbce obrazu profilu ICC naszego aparatu (nie chodzi mi o profile ICC zapisane w hardware aparatu) , o tym trochę więcej będzie w opisie plików RAW.

Podczas zapisu w formacie jpg mamy możliwość wyboru profilu ICC z którym zachowamy nasze zdjęcie. Możemy wybierać pomiędzy AdobeRGB, sRGB, Wide-Gamut RGB ProPhoto itd.. . Trzeba pamiętać o tym, że decyzja o zastosowanym profilu wpływa na zapisywaną w pliku informację o kolorze. Dyskusję o przewadze AdobeRGB nad Wide-Gamut RGB lub sRGB pomijam. Ja sam, staram się zawsze zapisywać zdjęcia z profilem AdobeRGB. Dla mnie ten profil daje wystarczająco duży gamut oraz dobrze konwertuje się do innych przestrzeni barw (profili ICC).

Przy zapisie zdjęcia w formacie RAW otwierają się nam większe możliwości. Po pierwsze możemy w łatwy sposób zmienić punkt bieli WB. Po drugie dopiero podczas cyfrowej obróbki zdjęć czyli “wywoływania cyfrowego” możemy podjąć decyzję o zastosowaniu docelowego profilu ICC dla naszego zdjęcia. Po trzecie wprowadzenie tych zmian nie powoduje nam utraty informacji o kolorze zawartych w naszym oryginalnym pliku RAW.

Dodatkowym atutem pracy na plikach typu RAW jest możliwość zastosowania w procesie wywoływania cyfrowego profilu ICC własnego aparatu. Nie jest to jednak typowy profil ICC jak AdobeRGB czy sRGB. Kalibracja i profilowanie naszego aparatu wymaga zastosowania  źródeł światła o znanej charakterystyce spektralnej, specjalnego testu kalibracyjnego, oprogramowania oraz wiedzy (np.: co to jest „luzowanie osobliwości”).

Użycie własnego dedykowanego (do body/puszki) profilu ICC podczas cyfrowego wywoływania potrafi znacząco przyśpieszyć i zautomatyzować podstawową obróbkę zdjęć. Dzięki jego zastosowaniu szybciej uzyskujemy zgodność kolorystyczną zdjęć wykonanych w tym samym miejscu (oświetlenie) w tym samym czasie a tylko z użyciem różnych “body”. Zakładam, że mamy profil do każdego body/”puszki” którego aktualnie używamy.

Etap obróbki cyfrowej.

Drugim elementem naszej układanki będzie monitor. To on zapewnia nam prawidłową ocenę wizualną zmian dokonywanych podczas pracy ze zdjęciem. Jego prawidłowa kalibracja i profilowanie ułatwią nam pracę. Dla dużej ilości osób monitor często stanowi główne i jedyne źródło wiedzy o kolorach na zdjęciu. Sam do monitora raczej nie mam 100%-wego zaufania. Zawsze zwracam uwagę na składowe RGB elementów obrazu oraz patrzę na histogram. Błędy które popełnimy podczas obróbki a spowodowane np: złą kalibracją i profilowaniem będą często dyskwalifikowały naszą pracę pod względem uzyskanego koloru.

Celowo pomijam temat oświetlenie naszego stanowiska pracy. To jest temat na kolejny artykuł. Powinniśmy pamiętać, że jego prawidłowe oświetlenie zapewni nam dobrą percepcję koloru oraz da komfort pracy naszym oczom. Wysoki współczynnik CRI źródła światła stosowanego do oświetlenia naszego stanowiska może też mieć krytyczne znaczenie w przypadku gdy oceniamy i porównujemy kolory wydruku z kolorami na monitorze. Poruszę ten temat w kolejnym artykule (drugiej jego części).

Tak samo ważnym elementem związanym z tym etapem pracy jest odpowiednie ustawienie parametrów zarządzania kolorem w używanym przez nas programie graficznym Ps lub Lr. To w tych ustawieniach decydujemy o tym: czy konwertujemy nasz oryginał go do innego profilu ICC (niż jest aktualnie zapisany), z użyciem jakiego profilu ICC nad nim pracujemy oraz jaką metodę konwersji będziemy używać. Aby pokazać jaki to ma wpływ na kolory pod spodem pokażę kilka przykładów tego samego zdjęcia otworzonego z różnymi ustawieniami i różnymi profilami ICC. Przy nieprawidłowych ustawieniach programu zmiany te mogą się odbywać automatycznie bez naszej wiedzy i zgody.

Użycie róznych profili ICC podczas otwieraniu pliku.

Kolejnym elementem tego samego etapu jest sposób zapisu naszej pracy pod względem zarządzania barwą. Nie chodzi mi w tym wypadku o format zapisu czy rozdzielczość. Nasze zdjęcie możemy zapisać z przypisanym profilem ICC, skonwertowane do profilu ICC lub bez przypisanego profilu. Pod spodem kilka przykładów zapisu tego samego zdjęcia z różnymi ustawieniami powyższego parametru.

Przykłady zapisu zdjęć z różnymi profilami ICC z konwersją i bez znacznika.

Obrazki powyżej pokazują, że pomimo dobrze zrobionego zdjęcia, prawidłowo przez nas obrobionego, nasz praca może pójść na marne. Nie dość, że nasze zdjęcie, będzie się źle wyświetlało na innych monitorach, tabletach, rzutnikach to często jeszcze często bezpowrotnie tracimy informację o kolorze w nim zawartą. Jednak na tym etapie mając świadomość do czego będziemy używali tego zdjęcia i stosując odpowiedni sposób zapisu możemy uzyskać oczekiwany i przewidywalny efekt.

Etap prezentacji obrazu.

Ostatnim elementem układanki jest docelowe urządzenie na którym będzie pokazywane nasze zdjęcie. Niestety rzadko jest ono oglądane na tak dobrym monitorze jak nasz 🙂 . Od jakości, kalibracji i profilowania tego ostatniego urządzenia zależy końcowy efekt naszej pracy. Zgodność kolorów i jakość zależy też od przeglądarki (Picture Viewera) której używamy do wysłania naszego zdjęcia na monitor, ekran, smartfon lub rzutnik.

Nasze zdjęcia trafiają na ekrany tabletów i smartfonów. Często ekrany tych urządzeń są pokryte folią zabezpieczające. Folia ta działa jak filtr na obiektywie aparatu. Może ona spowodować zmianę kolorów, jasności itd… Systemy operacyjne pod których kontrolą pracują te urządzenia dobrze obsługują w sposób natywny tylko bitmapy z profilem sRGB. Wystarczy sprawdzić z jakim profilem zapisywane są zdjęcia w naszych smartfonach. Ten sposób zapisu musi być czymś spowodowany. Obiektywy i matryce wbudowane w naszych smartfonach potrafią znacznie więcej.

Chyba teraz dopiero producent produktów z nadgryzionym jabłkiem w logo, w swoim nowym systemie operacyjnym da możliwość użycia innych profili ICC np.: do wyświetlacza. Dodam też że ekran tabletu czy smartfona również można oprofilować. Niestety bardzo utrudnione jest dalsze zastosowanie uzyskanego w ten sposób profilu z powodu jak wyżej. Pod spodem przykłady jak może być wyświetlane zdjęcie na ekranie tabletu i smartfona w porównaniu do oryginału sRBG. Profile dla ekranów tych urządzeń zostały wygenerowane tylko na potrzeby tego artykułu.

Przykład symulacji wyświetlania zdjęcia na ekranie smartfona i tabletu

O profilowaniu rzutników i ekranów TV nawet nie wspominam. Pomimo, że można to zrobić, w swojej praktyce nie spotkałem się z profilowaniem takich urządzeń na potrzeby domowe. Niestety i w zastosowaniach przemysłowych nie jest to stosowane. Wystarczy przejść się po galerii handlowej i popatrzyć jak potrafią się różnić poszczególne ekrany w videowall-ch. Ostatnio nawet zwróciło to moja uwagę. Na takim videowall-u w galerii, modelka miała pół twarzy żółte a pół czerwone. Kolor jej twarzy zależał tylko od ekranu na którym była akurat wyświetlana. Nie miał na to wpływu ani MUA ani fotograf tylko ekran bez kalibracji.

Podsumowując ten ostatni etap, warto pamiętać aby zapisywać zdjęcia do prezentacji na urządzeniach RGB z profilem sRGB. Stanowczo zwiększa nam to szansę na prawidłowe ich wyświetlanie. Jeżeli nasze zdjęcie będzie prezentowane na urządzeniu do którego dysponujemy aktualnym profilem ICC zapiszmy je właśnie z tym profilem. Znacząco poprawi to reprodukcję kolorów.

Podsumowanie.

Te trzy przedstawione wyżej etapy pokazują, że sama kalibracja oraz profilowanie monitora nie daje nam gwarancji uzyskania oczekiwanego efektu. Jest wiele czynników, które mają wpływ na końcowy efekt i są od samego monitora niezależne. Zastanówmy się przed podjęciem pracy jak będzie przebiegał nasz proces “reprodukcji”. Dopasujmy więc poszczególne jego elementy tak aby uzyskać najlepszą możliwą jakość. Taki dobrze przemyślany proces może być naszą przewagą nad konkurencją.

Powyżej opisałem prosty trzy etapowy proces z docelowym wyświetleniem naszego zdjęcia na urządzeniu RGB. Sytuacja bardziej komplikuje się gdy docelowym medium na którym będziemy eksponować nasze prace będzie papier i proces AgX (odbitka kolorowa) lub papier i druk. O tym będzie w kolejnej, drugiej części artykułu. CDN…

Bardzo dziękujemy Michałowi Piotrowskiemu i FOTOMINI za udostępnienie zdjęcia użytego w galerii “Użycie róznych profili ICC podczas otwieraniu pliku.”


  • 0
kalibracja monitora, profile ICC

Za chwilę nowy artykuł.

Category:Glowna

Tym razem zajmiemy się następującym tematem: “Czy kalibracja monitora rozwiązuje wszystkie problemy?”. Wkrótce nowy artykuł. Jak zawsze trochę wiedzy, doświadczenia i przykładów z praktyki. Czas napisać coś nowego po wakacjach.


  • 0
Epson SureLab D3000, icc profile

Remote ICC profiling Epson SureLab D3000

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych

This time we have done the work for our customer Kuvaamo Erja Ky (Professional PhotoStudio and PhotoLab) from Finland. It was a remote profiling job for the Epson SureLab D3000 device. We have prepared ICC profiles for Epson and Tecco printing paper. While preparing the ICC profiles we’ve obtained the following statistical values: dE max <2.50 and dE aver. <0.60 (for both kinds of tested printed media).  These results demonstrate the correctness of the profiling process.

Our ICC profiles in the Order Controler (EPSON) software greatly improved color and B&W printing reproduction. Now the printouts on the Epson and Tecco papers are same, without the need the additional settings in Order Controller. The only job for the Order Controller operator is to enter only minor visual fixes to correct printed pictures.

 

The dedicated ICC profiles for Epson SureLab D3000 device improve print quality, shorten image processing time, and reduce quanity of the test printouts.

Epson SureLab D3000 remote profiling

The photos are from Kuvaamo Erja Ky,  dobrykolor thank you for opportunity of the using them in this post.

  • 0
Profil ICC dla minilab-a Noritsu QSS-3201SD

Profil ICC dla minilab-a Noritsu QSS-3201SD.

Category:Glowna,Profilowanie minilab

Tym razem przygotowaliśmy Profil ICC dla minilab-a Noristu QSS-3201SD. Urządzenie Noristu QSS-3201SD jest cyfrowym minilab-em dającym świetnej jakości odbitki oparte o klasyczny proces z użyciem AgX. Wygenerowany przez nas profil ICC (charakteryzujący proces reprodukcji opisywanego urządzenia) będzie stosowany przed oprogramowaniem sterującym minilab-em, ponieważ oprogramowanie to nie obsługuje zewnętrznych profili ICC.  Zmiany poprawiające reprodukcję będą więc wprowadzane w procesie przygotowania oryginału cyfrowego do naświetlania i wywoływania.

Naświetlony i wywołany test chart dał bardo dobre wyniki podczas generowania profilu ICC. Uzyskaliśmy następujące wartości określające jakość profilu ICC:  dE max <1,5 oraz dE aver. < 0,31 . Wynik ten można uznać za taki, który gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej zgodność kolorystycznej oryginału cyfrowego i wykonanej z niego odbitki. Użycie profilu ICC o takich parametrach powoduje, że odbitki przygotowane z jego zastosowaniem w procesie reprodukcji i naświetlone z  “0” korekcją w oprogramowaniu sterującym minilab-em Noristu QSS-3201SD, wychodzą kolorystycznie bardzo bliskie reprodukowanemu oryginałowi cyfrowemu*.

Taki przebieg procesu reprodukcji umożliwia wprowadzanie wymaganych korekty oryginałów cyfrowych (np.: korekty jasności, korekty dominanty barwnej,  wyostrzania obrazu itp..) w programie Adobe Photoshop (przed użyciem profilu ICC) lub też na etapie oprogramowania sterującego minilab-em Noristu QSS-3201SD (po użyciu profilu ICC) . Profesjonalnie zrobione zdjęcia studyjne lub reporterskie (tj. prawidłowe naświetlone i z prawidłowo ustawioną temperaturą barwową) zazwyczaj nie wymagają już wprowadzania dodatkowych korekt.

W celu zautomatyzowania obróbki zdjęć przed naświetlaniem warto użyć  “dropletu” lub “akcji procesora obrazu” z oprogramowania Adobe Photoshop. Są to elementy przyspieszające i  automatyzujące pracę konieczną do wykonania przy przygotowaniu dużej ilości zdjęć do naświetlania. Zastosowanie tego typu automatyzacji skraca czas pracy i zmniejsza możliwość popełnienia błędu w trakcie całego procesu repordukcji.

 

Profil ICC dla minilab-a Noritsu QSS-3201SD poprawił jakość otrzymywanych odbitek, przyspieszył pracę przy ich obróbce cyfrowej oraz ograniczył liczbę naświetlanych próbek.

 

Noritsu QSS-3201SD

*zgodność w zakresie gamutu minilaba Noristu QSS-3201SD oraz gamutu reprodukowanego oryginału cyfrowego.

  • 0
DNP-DS40, profil ICC

Zdjęcia do dokumentów i profile ICC (przykład DNP-DS40 oprogramowanie PixelTech).

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych

Zdjęcia do dokumentów stanowią w chwili obecnej sporą cześć pracy zakładów fotograficznych. Wydruk takiego zdjęcia, wykonany na skalibrowanej i oprofilowanej drukarce, daje nam dużo lepszą jakość reprodukcji kolorów, oszczędza nasz czas i zmniejsza praktycznie do zera ilość koniecznych do wykonania próbek. Ewentualne korekcje wprowadzane na skalibrowanej i oprofilowanej drukarce dają przewidywalne efekty.

Każdy dodatkowy wydruk próbny oraz poświęcony na niego czas obniża nam zyskowność z danego zlecenia!

Na zdjęciu powyżej zrobiona jest symulacja rzeczywistego wydruku z drukarki termotransferowej (Tetenal) DNP-DS40 z profilem oryginalnym (z lewej strony) oraz profilem i kalibracją przygotowaną przez dobrykolor. Inwestycja w prawidłowy profil szybko się zwraca. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękujemy laboratorium fotografii cyfrowej Foto-rondo za udostępnienie zdjęcia do wykonania symulacji.


  • 0
Profile drukarka Canon, profile rip Mirage

Drukarka Canon-a (RIP Mirage) w pracowni “I Do Art”.

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych Tags : 

Tym razem  profile do drukarki Canon PRO4000 napędzanej Mirage-em. Pomiarowo dE max dla poszczególnych profili nie przekraczał 2.0 a dE aver. w granicach  od 0,2 do 0,36.  Media do druku Hahnemühle.

Praca w super atmosferze pracowni “I Do Art” tuż przed samym wernisażem prac Mokradło – Arobala 😉.

Na zdjęciu fragment elementów “mokradła” w czasie druku z użyciem jednego z naszych nowych profili.

Artyści też potrzebują profili ICC 🙂 .


  • 0
kalibracja, profile ICC, druk wielkoformatowy

Expedio 5000 w trakcie kalibracji i profilowania.

Category:Glowna

Rozmiar ma znaczenie :). Próbka wydruku ma tylko 400 cm szerokości. Zgodność z proofem bezcenna.


  • 0

Pofile ICC lub DNG do aparatów …

Category:Glowna

Na początek taki zrzut ekranowy … Za trochę będzie więcej na ten temat


  • 0
Profil ICC Epson P50

Profil ICC EPSON P50, tym razem urządzenie pseudoRGB.

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych

Tym razem profil ICC do drukarki fotograficznej, czyli urządzenie pseudo-RGB. Profilowany był EPSON Stylus Photo P50 z zastosowanym systemem stałego zasilania (tusze zamienniki) oraz papierem firmy Agfa. Początkowo podczas przygotowania drukarki, pojawiły się problemy sprzętowe, związane z losowo zatykającymi się dyszami. Udało się to jednak ustabilizować. Zastosowanie dopasowanej do sytuacji procedury profilowania, umożliwiło osiągnięcie dobrych efektów końcowych pomimo pewnych problemów.

Symulacja działania profilu w galerii poniżej.

Przykład druku EPSON P50

Zastosowanie profilu ICC przygotowanego dla układu “drukarka-tusz-papier” prawie zawsze przynosi lepsze efekty, niż zastosowanie profili proponowanych oryginalnie przez producenta drukarki, tuszy lub papieru. Nasz profil ICC opisuje dokładnie “tego”  EPSONA P50, używane w nim tusze oraz papier. Opinia naszego  klienta jest w tym wypadku najlepszą oceną jego działania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi Profil ICC drukarka.

PS:  W wypadku wątpliwości lub pytań na zdjęciu w nagłówku tekstu wcale nie jest P50-tka, “sztuka jest sztuka” jak mawiała kapral Wiaderny…


  • 0
MacBook retina, monitor NEC EA244WMi

Profilowanie monitora NEC EA244WMi oraz MacBook-a “retina”

Category:Glowna

Pierwsza kalibracja i profilowanie monitorów w 2017 roku. Tym razem monitor NEC EA244WMi oraz dodatkowo MacBook z “retiną”. Lubię kalibrować monitory NEC-a bo są bardzo wymagające. Kalibrowany i profilowany NEC tylko potwierdził tę regułę. “No pain, no gain”.  Ten model NEC-a lubi “mocniej świecić” i nie wolno o tym zapominać. Wyniki monitora osiągnięte po kalibracji i profilowaniu są następujące: 98,7% pokrycia dla profilu sRGB przy ok 108% wolumenie. Potem przyszedł czas na MacBooka z ekranem retina. W MacBook-u możliwości regulacji parametrów wyświetlania obrazu ograniczają się tylko do jasności. Co zrobić, mac to mac i tyle. W sumie efekt efekt osiągnięty dla retiny po kalibracji i profilowaniu to 98 % pokrycie dla profilu sRGB przy wolumenie pomiędzy 105 a 106%. Obiektywne wyniki pomiarów dają nam informację, że oba urządzenia bardzo dobrze nadają się pracy przy obróbce zdjęć.

Subiektywna ocena, poprawności kalibracji i profilowania obu monitorów tylko potwierdza wyniki pomiarów. Ten sam oryginał cyfrowy wyświetlany jednocześnie na obu ekranach był bardzo zbliżony kolorystycznie. Na monitorze NEC EA244WMi zdjęcie było trochę mniej kontrastowe i delikatnie cieplejsze a na MacBook-u z retiną było trochę zimniejsze i z delikatnie wyższym kontrastem. Różnice pomiędzy obydwoma monitorami były jednak minimalne.

Niestety wersja OS X zainstalowana na tym MacBooku po zastosowaniu profilu ICC (używającego PCS w XYZ a nie w Lab) zaczęła wyświetlać lekko różowe lub lekko zielonkawe (zamiast szarego) menu w niektórych oknach. Kolor menu zmieniał się w zależności od monitora, na którym akurat było wyświetlane dane okienko. Programy graficzne oraz przeglądarka systemowa wyświetlały zdjęcia i grafikę prawidłowo. No cóż, systemy operacyjne piszą tylko ludzie. Może brakuje paru linijek kodu… lub ktoś zapomniał że PCS może być nie tylko w przestrzeni Lab. Na jakość wyświetlania zdjęć ten błąd nie miał żadnego wpływu. Kolor szary pozostawał szary.

Augustyn, miło było mi poznać absolwenta Technikum Fototechnicznego i to wcale nie z ul. Spokojnej 13 w W-wie tylko z Technikum nr 15 we Wrocławiu. Jeżeli szkoła we Wrocławiu ma takich absolwentów jak Ty, to jestem pod dużym wrażeniem jakości nauczania w szkole, którą skończyłeś.

PS: dzięki za profesjonalne zdjęcie do posta 🙂 .