Category Archives: Profilowanie drukarek fotograficznych

  • 1
dobrykolor, profile ICC

Papier fotograficzny Fomei SERIES 230 Gloss.

Category:Glowna,Profesjonalne wydruki fotograficzne,Profilowanie drukarek fotograficznych Tags : 

Wstęp.

Tym razem będziemy testować papier fotograficzny przeznaczony do urządzeń typu DryLab. Test dotyczyć będzie papieru Fomei SERIES 230 Gloss.  Papier do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Medikon Polska Sp. z o.o.. Firma Medikon Polska Sp. z o.o. jest również dystrybutorem marki Fomei w Polsce. Papier Fomei SERIES 230 Gloss jest przenaczony do druku na urządzeniach drukujących typu DryLab. Fomei poleca jego zastosowanie w drukarkach: Epson SureLab D3000, Epson SureLab D700, Fuji Frontier DL 42SD, Fuji Frontier DL 430,
Fuji Frontier DL 650,  Fuji Frontier DX100 oraz we wszystkich podobnych dryLaba-ach drukujących z użyciem tuszy wodnych oraz pigmentowych.

Zdjęcie użyte do oceny jakości reprodukcji barw otrzymaliśmy od MK Photography & Style. Dziękujemy bardzo Michałowi Piotrowskiemu autorowi zdjęcia za zgodę na jego użycie i publikację w naszym teście oraz stronie FB.

Drukarka, narzędzia pomiarowe i oprogramowanie użyte w trakcie testu.

Testy przeprowadzone zostały w laboratorium fotografii cyfrowej Foto Rondo. Odbitki testowe wydrukowane zostały z użyciem drukarki EPSON SureLab SL-D700 przy zastosowaniu oryginalnych tuszy producenta. Do wysyłania wydruków na drukarkę posłużyło oprogramowanie Adobe ACPU. Do pomiaru białości papieru zastosowany został spektrofotometr Techkon Spectrodens. Pomiary testu DK_RGB_884 przeprowadzone zostały z użyciem spektrofotometru X-Rite i1 Pro 2. Profil ICC wygenerowany został w programie colprof z pakietu oprogramowania ArgyllCMS. Analiza i wizualizacja wyników pomiaru przeprowadzona została z użyciem oprogramowania ColorLab, programów narzędziowych pakietu ArgyllCMS oraz gnuplot.

Konfekcjonowanie papieru.

Rolki testowanego papieru pakowane są pojedynczo w karton ze sztywnej tektury falistej. Pudełka są oznaczone ergonomicznie umieszczonymi nalepkami. Nalepka w sposób czytelny opisuje zawartość pudełka. Rolka zapakowana jest w rękaw z grubej folii PE. Folia PE dobrze zabezpiecza papier przed czynnikami zewnętrznymi oraz nie ulega łatwemu uszkodzeniu przy częstym wyjmowaniu i chowaniu papieru. Producent ma w swojej ofercie następujące szerokości rolek papieru 127mm, 152mm, 203mm oraz 210mm. Dla wszystkich szerokości każda rolka mieści 65 metrów bieżących papieru.

Konfekcjonowanie papieru Fomei SERIES 230 Gloss

Wstępna ocena papieru.

Testowany papier ma gramaturę 230g/m2, jego powierzchnia ma ładny połysk i jest odporna na odciski palców. Na rewersie papieru nie ma nadruku z informacją o nazwie  jego producenta lub informacji o nazwie papieru.  Ten rodzaj powierzchnia papieru pozwala uzyskać bardzo dobrą ostrość oraz duże maksymalne gęstości optyczne wydruków. Gramatura na poziomie 230g/m2 przyczyni się do dłuższej żywotności używanego w dryLab-ie noża służącego do odcinania wydruków.

Pomiar białości papieru.

Pomiar białości papieru przeprowadzony został z użyciem spektrofotometru Techkon Spectrodens. Jako warunki pomiarowe użyte były następujące ustawienia: Iluminant M1(D50), standard CIE 1931 2° observer. Końcowy wynik pomiaru otrzymany na podstawie uśrednionych dziesięciu wyników pomiarów wygląda następująco:

CIE XYZ: 88.38 90.76 86.25,

CIE Lab: 96.31 01.60 -09.35,

Na podstawie wyników pomiarów spektralnych przygotowany został wykres reemisji dla mierzonej wielkości. Wykres w galerii poniżej.

Wykres reemisji dla papieru Fomei SERIES 230 Gloss.

Przygotowanie profilu ICC dla papieru Fomei SERIES 230 Gloss.

Profil ICC RGB, wygenerowany został dla testu DK_RGB_884. Wydrukowany test został pomierzony dwukrotnie a wyniki zostały uśrednione. Różnica pomiędzy poszczególnym pomiarami a ich średnią przedstawia się następująco: CIE dE aver= 0.20, CIE dE sigma = 0.11, CIE dE max = 1,89.  Do przygotowania profilu użyty został program colprof z ustawieniami odpowiednimi do generowania profili ICC dla urządzeń pseudoRGB. Jako PCS profilu ICC została wybrana przestrzeń CIE Lab.  Program narzędziowy colprof po zakończeniu liczenia profilu wyświetla podsumowanie jego końcowej dokładności. W tym wypadku uzyskaliśmy następujące wyniki CIE dE: max. = 2.973261, avg. = 1.351376, RMS = 1.446021. Uzyskany profil jest poprawny oraz ma ciągły gamut. W galerii poniżej można zobaczyć etapy przygotowania, generowania i oceny uzyskanego profilu ICC.

Generowanie profilu ICC

Porównanie gamut-u papieru  Fomei SERIES 230 Gloss gamut-u profilu ICC sRGB.

W galerii poniżej widać efekt rzutowania (porównania) gamut-u profilu papieru Fomei SERIES 230 Gloss (pełna bryła) oraz gamut-u profilu sRGB (siatka bryły). Na zdjęciach widać, że gamut papieru jest mniejszy objętościowo od gamutu sRGB. W zakresie barw żółtych, żółto-zielonych raz niebieskich jest trochę szerszy niż gamut sRGB. W zakresie  świateł (dla L bliskiego 100) jego wielkość zapewnia dobrą reprodukcję kolorów bez konieczności zastosowania dużej kompresji podczas konwersji obrazu z przestrzeni sRGB do przestrzeni testowanego papieru. W zakresie cieni (dla L bliskiego 0) wielkość gamut-u papieru jest porównywalna z innymi papierami fotograficznymi tej klasy.

Gamut profilu Fomei SERIES 230 Gloss vs. gamut sRGB

Porównanie gamut-u papieru Fomei SERIES 230 Gloss oraz gamut-u dla papieru gloss fotograficznego proces klasyczny AgX minilab Noritsu.

W galerii poniżej widać efekt rzutowania (porównania) gamut-u profilu papieru Fomei SERIES 230 Gloss (siatka bryły) oraz gamut-u zdjęcia testowego (pełna bryła). Na zdjęciach widać, że gamut uzyskany dla wydruku na papierze jest znacznie  większy od gamut-u możliwego do uzyskania przy zastosowaniu odbitki z klasycznego procesu AgX i minilaba Noritsu. Technologia druku atramentami pigmentowymi na papierach fotograficznych zawsze daje znacząco większy gamut niż ten uzyskiwany przy zastosowaniu procesu AgX.

Gamut profilu Fomei SERIES 230 Gloss vs. proces klasyczny AgX minilab Noritsu papier gloss.

Porównanie gamut-u papieru  Fomei SERIES 230 Gloss oraz gamut-u zdjęcia testowego.

Dzięki oprogramowaniu narzędziowemu z pakietu oprogramowania ArgyllCMS uzyskaliśmy gamut opisujący zdjęcie testowe. Na zdjęciach w galerii poniżej możemy zobaczyć jak wygląda porównanie gamut-u papieru Fomei SERIES 230 Gloss (siatka bryły) oraz gamutu zdjęcia testowego (pełna bryła). Większość barw występujących na zdjęciu powinno transformować się do przestrzeni barw papieru bez kompresji. Największa konieczna kompresja występować będzie w zakresie barw niebiesko-zielonej. W zakresie  świateł (dla L bliskiego 100) punkt bieli zdjęcia oraz papieru są zbliżone. W zakresie cieni (dla L bliskiego 0) różnica pomiędzy papierem a zdjęciem jest trochę większa. Przy konwertowaniu zdjęcia do profilu drukarki warto włączyć opcję BPC. Pozwoli ona podczas kompresji cieni zachować w nich więcej szczegółów.

Gamut profilu Fomei SERIES 230 Gloss vs. gamut zdjęcia testowego

Podsumowanie i wnioski.

Testowany przez nas papier posiada wysoką białość podłoża. Jego punkt bieli przesunięty jest w kierunki barwy niebieskiej (b=-09.35). Spowodowane jest to prawdopodobnie sporą zawartością OBA w testowanym papierze. Takie przypuszczenie potwierdza też wykres reemisji dla testowanego papieru. Reemisjia o wartości powyżej 100 dla zakresu długości fali 425-475 nm również sugeruje zawartość OBA w masie papieru. To samo możemy również zaobserwować przy porównaniu z gamut-em profilu sRGB. Fragment bryły gamut-u papieru opisujący zakres barwy niebieskiej wychodzi po za bryłę gamut-u profilu sRGB.

Dla papieru Fomei SERIES 230 Gloss bez problemu udało się wygenerować profil ICC. Przy zastosowaniu do druku oryginalnych tuszy EPSON uzyskaliśmy spory i ciągły gamut. Taki gamut zapewnia  możliwość dobrej reprodukcji barw nie tylko w przypadku drukowania prac amatorskich ale również profesjonalnych. Na zdjęciu poniżej widać symulację wydruku zdjęcia testowego. Konwersja zdjęcia przeprowadzona została w programie Adobe Photoshop dla rendering intent relative oraz przy włączonej opcji BPC. Uzyskany efekt reprodukcji barw dla testowanego zdjęcia oceniamy subiektywnie jako bardzo dobry.

Zdjęcie testowe w przestrzeni AdobeRGB Nikon oraz po kowersji do przestrzeni profilu ICC papieru Fomei SERIES 230 Gloss.

Podsumowując. Papier Fomei SERIES 230 Gloss stanowi dobre rozwiązanie do druku prac amatorskich oraz profesjonalnych z użyciem urządzeń drukujących DryLab. Jego równomierny połysk, wysoka ostrość drukowanych drobnych elementów obrazu oraz uzyskiwane wysokie gęstości optyczne w cieniach zachęcają do używania go jako podstawowego papieru do druku prac amatorskich. Uzyskiwana jakość wydruków powinna spełnić również oczekiwania profesjonalistów. Dobrze przygotowany indywidualny profil ICC uwzględniający sporą zawartość OBA oraz stan urządzenie drukującego pozwoli osiągnąć dobrą reprodukcję barw drukowanych prac.

Spora zawartość OBA w papierze może powodować wystąpienie zjawiska metameryzmu oraz może mieć wpływ na mniejszą odporność na światło wydrukowanych prac. Badania takie wykraczają jednak po za zakres tego testu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przygotwywania profili ICC dla drukarek fotograficznych!

Nazwy Adobe, EPSON, NIKON, Techkon, ArgyllCMS są zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią własność ich producentów. 

  • 0
Epson SureLab D700 kalibracja, profile ICC

Epson SureLab D700 kalibracja po wymianie głowicy.

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie i kalibracja monitorów,Profilowanie minilab

Naszego stałego Klienta spotkała przykrość w postaci konieczności wymiany głowicy w drukarce Epson SureLab D700. Po powrocie urządzenia z serwisu okazało się, że poprzednio przygotowane przez nas profile ICC przestały działać. W tym konkretnym przypadku szary przestał być szary i zrobił się zielony. Na twarzach osób fotografowanych przy zdjęciach do dokumentów pojawił się siny odcień. Próba zamiany profili ICC na oryginalne, dostarczane przez producenta drukarki nie dała poprawy jakości. Niepożądany efekt tylko się pogłębił. Trzeba pamiętać o tym, że każda zmiana parametrów drukowania wiąże się ze zmianami w reprodukcji drukowanych kolorów. Zostaje zachwiana stabilności całego procesu reprodukcji kolorów. Wymiana głowicy pomimo starań i rzetelności pracy serwisu może się wiązać z bardzo poważnymi zmianami w reprodukcji kolorów.

Epson DryLab D700 wymagał przygotowania nowych profili ICC. W studiu używany jest papieru FUJI Quality Dry Photo Paper. Profile zrobione zostały dla dwóch trybów drukowania: standard oraz fast. Do wykonania profili użyty został nasz test print_test_882. Przy obydwu generowanych profilach otrzymaliśmy bardzo dobre wyniki przewidywanego działania profilu: tryb fast  dE(CIE94) max. = 2.296555, avg. = 0.993640, RMS = 1.080735 oraz dla trybu standard: dE(CIE94) max. = 2.35371, avg. = 0.990251, RMS = 1.010231. Takie  wyniki pomiaru potwierdziły się też przy subiektywnej ocenie kolorów wydruków testowych. Kontrola obu gamut-ów też wykazała ładną ich ciągłość. Nie pojawiły się również żadne artefakty przy konwersji zdjęć testowych do profilu drukarki. Rzuty gamut-ów względem gamut-u sRGB  w galerii poniżej.

Gamut dla Epson SureLab D700 FUJI Quality Dry Photo Paper vs. sRGB

Po wymianie głowicy w Epson SureLab D700 konieczne jest przygotowanie nowych Profili ICC.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


  • 0
certyfiakcja, certyfikację, certyfikowane, fotografik

Certyfikacja laboratorium cyfrowego i studia Fotografik

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie i kalibracja monitorów,Profilowanie minilab

Z przyjemnością informujemy o kolejnym laboratorium, które otrzymało naszą certyfikację. Tym razem jest to studio Fotografik  z  Piaseczna/Józefosławia. Jest to laboratorium całkowicie oparte o nowoczesną technologię cyfrową. Do druku używane są tu drukarki termotransferowe firmy DNP DS40, DS620 oraz Inkjet firmy Epson. Wszystkie urządzenia drukujące i wyświetlające mają przygotowane przez nas profile ICC oraz działają stabilnie i powtarzalnie. Zaproponowane podczas procesu certyfikacji procedury CMS-u (zarządzania barwą w procesie reprodukcji) są stosowane w codziennej pracy laboratorium. Dzięki naszym profilom ICC oraz stosowaniu procedur CMS każda odbitka lub wydruk  przygotowany w laboratorium Fotografik ma maksymalną możliwą do uzyskania jakość i zgodność kolorystyczną z reprodukowanym oryginałem cyfrowym.

Specjalnie dla klientów laboratorium przygotowana jest również możliwość obejrzenia przygotowanych zdjęć z zastosowaniem źródła światła o parametrze CRI>95 (współczynnik oddania barw). Zastosowanie do oglądania zdjęć oświetlenie o takich parametrach umożliwia prawidłową ocenę reprodukcji kolorów.

certyfiakcja, certyfikację, certyfikowane, fotografik

Gorąco polecamy certyfikowane laboratorium 

Fotografik Piaseczno/Józefosław!


  • 0
DNP DS40, profil ICC

Kalibracja i profilowanie DNP DS40

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie i kalibracja monitorów

Tym razem do kalibracji była drukarka DNP DS40 dla Studia Fotografik. Drukarka ta znana jest jako przysłowiowy wół roboczy. Nie słyszałem jeszcze o jej awarii. Jest używana w studiach fotograficznych  do drukowania zdjęć do dokumentów, odbitek itd… Profil ICC, fabrycznie przygotowany i dostarczony razem z drukarką przez jej producenta po pewnym czasie eksploatacji urządzenia przestaje jednak prawidłowo działać. Takie zachowanie drukarki może być spowodowane różnymi przyczynami, DNP DS40 zaczyna wtedy drukować z dominantą żółtą lub żółto-czerwoną. Wprowadzanie ręcznej korekty kolorystycznej zdjęć przed drukiem jest trudne i często nie daje oczekiwanego efektu. Lekarstwem na to jest prawidłowo przygotowany i odpowiednio użyty profil ICC (dedykowany do konkretnego urządzenia). Profil taki przywraca pełną sprawność drukarce. Na zdjęciu poniżej widać efekt działania takiego właśnie profilu ICC.

DNP DS40

Polecamy studio Fotografik w Józefosławiu. Kolejne studio fotograficzne stosujące w praktyce CMS (zarządzanie barwą w procesie reprodukcji). Monitor z kalibracją, drukarka EPSON-a z kalibracją i teraz DNP DS40 ze “świeżym” profilem ICC.  Trzeba będzie pomyśleć o naszej certyfikacji ;).

 

Profil ICC dla DNP DS40 to:

prawidłowe i przeiwdywalne kolory na wydruku,

mniej wydrukowanych i wyrzuconych do kosza próbek,

oszczędność naszego czasu.

 

 

 


  • 0
Epson SureLab D700, FUJI Quality Dry Photo Paper

Epson SureLab D700 & FUJI Quality Dry Photo Paper

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych

Tym razem do kalibracji i profilowania był papier FUJI Quality Dry Photo Paper.  Materiał ten powiększy wybór mediów których używa do druku laboratorium Foto-Rondo. Pracujący w tym laboratorium Epson SureLab D700 jest już po pierwszych wymianach tuszy (na oryginalne Epson-a oczywiście) a głowica już się “dotarła”. Przyszedł czas na sprawdzenie poprawności działania profili ICC przygotowanych przez nas nas na początku sierpnia, dla mediów Tetenal-a. Żadna kalibracja i żadne profile ICC nie działają przecież wiecznie. Foto-Rondo ma tego świadomość więc przy okazji profilowania nowego papieru odświeżyliśmy pozostałe kalibracje. Efekty działania nowych profili widać poniżej.

FUJI Quality Dry Photo Paper & Tetenal Papers

Jak widać w galerii powyżej wydruki wykonane na różnych papierach różnią się: białością podłoża, połyskiem oraz trochę kontrastem. Nie różnią się natomiast kolorem. Tak właśnie działają “świeże”, prawidłowo przygotowane i zastosowane podczas druku profile ICC! Na kolejnym zdjęciu można zobaczyć jak wygląda wydruk na papierze FUJI QDPP bez profilu (profil fabryczny Epson) oraz z profilem dedykowanym do danego urządzenia i papieru. Odbitka bez wprowadzania dodatkowych korekcji a tylko z użytym podczas druku profilem pozbawiona jest “czerwonej” dominanty. Na ostatnim zdjęciu widać, że papier FUJI QDPP ma nadruk o spodu 🙂 . Jest to duży plus tego medium, odbitki kolorowe AgX prawie zawsze miały nadruk z tyłu. Klienci zamawiający odbitki często zwracają uwagę na ten drobny szczegół.

W galerii poniżej możemy zobaczyć jak wygląda porównanie gamut-u papieru FUJI QDPP z  gamut-em przestrzeni sRGB.

Epson SureLab D700 & FUJI Quality Dry Photo Paper

Według naszej oceny papier FUJI QDPP jest dobrym medium do druku z użyciem Epsona SurLab D700. Jego możliwości reprodukcji a szczególnie gamut nie odbiega swoją wielkością od gamut-ów osiąganych przez konkurencję. Papier ten wyróżnia większa białość podłoża. Właśnie dzięki większej białości podłoża tego papieru możemy uzyskać (podczas druku) większą kontrastowość naszych odbitek. Kolory na wydruku wychodzą czyste, dobrze nasycone, są jednak trochę zimniejsze niż w wypadku papierów Tetenal-a czy Epson-a. Wydruki cechuje duża ostrość. Bardzo dobrze reprodukują się małe elementy oryginału cyfrowego. Sądzę, że ten nowy w ofercie Foto-Rondo papier, zyska grono swoich zwolenników. Zawsze warto jednak wydrukować testy i wybrać papier, który najlepiej spełni nasze oczekiwania co do jakości reprodukcji.

Gorąco polecamy odbitki w Foto-Rondo, są one robione z wykorzystaniem naszych profili ICC!


  • 0
Epson SureLab D3000, icc profile

Remote ICC profiling Epson SureLab D3000

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych

This time we have done the work for our customer Kuvaamo Erja Ky (Professional PhotoStudio and PhotoLab) from Finland. It was a remote profiling job for the Epson SureLab D3000 device. We have prepared ICC profiles for Epson and Tecco printing paper. While preparing the ICC profiles we’ve obtained the following statistical values: dE max <2.50 and dE aver. <0.60 (for both kinds of tested printed media).  These results demonstrate the correctness of the profiling process.

Our ICC profiles in the Order Controler (EPSON) software greatly improved color and B&W printing reproduction. Now the printouts on the Epson and Tecco papers are same, without the need the additional settings in Order Controller. The only job for the Order Controller operator is to enter only minor visual fixes to correct printed pictures.

 

The dedicated ICC profiles for Epson SureLab D3000 device improve print quality, shorten image processing time, and reduce quanity of the test printouts.

Epson SureLab D3000 remote profiling

The photos are from Kuvaamo Erja Ky,  dobrykolor thank you for opportunity of the using them in this post.

  • 0
DNP-DS40, profil ICC

Zdjęcia do dokumentów i profile ICC (przykład DNP-DS40 oprogramowanie PixelTech).

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych

Zdjęcia do dokumentów stanowią w chwili obecnej sporą cześć pracy zakładów fotograficznych. Wydruk takiego zdjęcia, wykonany na skalibrowanej i oprofilowanej drukarce, daje nam dużo lepszą jakość reprodukcji kolorów, oszczędza nasz czas i zmniejsza praktycznie do zera ilość koniecznych do wykonania próbek. Ewentualne korekcje wprowadzane na skalibrowanej i oprofilowanej drukarce dają przewidywalne efekty.

Każdy dodatkowy wydruk próbny oraz poświęcony na niego czas obniża nam zyskowność z danego zlecenia!

Na zdjęciu powyżej zrobiona jest symulacja rzeczywistego wydruku z drukarki termotransferowej (Tetenal) DNP-DS40 z profilem oryginalnym (z lewej strony) oraz profilem i kalibracją przygotowaną przez dobrykolor. Inwestycja w prawidłowy profil szybko się zwraca. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękujemy laboratorium fotografii cyfrowej Foto-rondo za udostępnienie zdjęcia do wykonania symulacji.


  • 0
Profile drukarka Canon, profile rip Mirage

Drukarka Canon-a (RIP Mirage) w pracowni “I Do Art”.

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych Tags : 

Tym razem  profile do drukarki Canon PRO4000 napędzanej Mirage-em. Pomiarowo dE max dla poszczególnych profili nie przekraczał 2.0 a dE aver. w granicach  od 0,2 do 0,36.  Media do druku Hahnemühle.

Praca w super atmosferze pracowni “I Do Art” tuż przed samym wernisażem prac Mokradło – Arobala 😉.

Na zdjęciu fragment elementów “mokradła” w czasie druku z użyciem jednego z naszych nowych profili.

Artyści też potrzebują profili ICC 🙂 .


  • 0
Profil ICC Epson P50

Profil ICC EPSON P50, tym razem urządzenie pseudoRGB.

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych

Tym razem profil ICC do drukarki fotograficznej, czyli urządzenie pseudo-RGB. Profilowany był EPSON Stylus Photo P50 z zastosowanym systemem stałego zasilania (tusze zamienniki) oraz papierem firmy Agfa. Początkowo podczas przygotowania drukarki, pojawiły się problemy sprzętowe, związane z losowo zatykającymi się dyszami. Udało się to jednak ustabilizować. Zastosowanie dopasowanej do sytuacji procedury profilowania, umożliwiło osiągnięcie dobrych efektów końcowych pomimo pewnych problemów.

Symulacja działania profilu w galerii poniżej.

Przykład druku EPSON P50

Zastosowanie profilu ICC przygotowanego dla układu “drukarka-tusz-papier” prawie zawsze przynosi lepsze efekty, niż zastosowanie profili proponowanych oryginalnie przez producenta drukarki, tuszy lub papieru. Nasz profil ICC opisuje dokładnie “tego”  EPSONA P50, używane w nim tusze oraz papier. Opinia naszego  klienta jest w tym wypadku najlepszą oceną jego działania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi Profil ICC drukarka.

PS:  W wypadku wątpliwości lub pytań na zdjęciu w nagłówku tekstu wcale nie jest P50-tka, “sztuka jest sztuka” jak mawiała kapral Wiaderny…


  • 2
gamut, profile ICC, kalibracje, proof cyfrowy, proof cyfrowy warszawa

Gamut – fundament zarządzania barwą

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie minilab

Gamut – wstęp.

Gamut – jest pojęciem używanym przez osoby zajmujące się drukiem, drukiem cyfrowym, kalibracjami, fotografią lub też zajmującymi się pracą z kolorem w technice cyfrowej. Większość producentów urządzeń drukujących, farb, tuszy, podłoży do druku, monitorów, telewizorów ekranów LED czy też projektorów wizyjnych chwali się gamut-em swoich produktów. Ja również często używam tego słowa czy to w trakcie kalibracji czy profilowania. Przy obu tych czynnościach w pewnym sensie “pracuję” z gamut-em. Moim zdaniem, słowo to nie jest używane ze zrozumieniem a pojęcie gamut wydaje mi się jednym z kluczowych elementów leżących u podstaw zarządzania barwą czyli CMS-u.

Gamut – prawie definicja.

Gamut-em nazywamy opis pewnej cechy fizycznej badanego/opisywanego układu drukującego (np.: drukarka + tusz + podłoże; maszyna drukarska + farby + podłoże itp..) lub wyświetlającego (monitor + oświetlenie; projektor wizyjny + ekran + oświetlenie zewnętrzne, ekran oLED telefonu komórkowego itp…). Opisywaną przez to pojęcie cechą fizyczną jest maksymalna przestrzeń barw jaką może wydrukować lub wyświetlić badany/opisywany układ drukujący lub wyświetlający.

Poprzez maksymalną możliwą do zreprodukowania przestrzeń barw rozumiemy (w dużym uproszczeniu) przestrzeń zamkniętą w bryle powstałej pomiędzy następującym punktami, w trójwymiarowym układzie zapisu barw Lab: najjaśniejszym punktem, najciemniejszy punktem , cyan-em, magent-ą, yellow-em, red-em, blue i green-em (czyli primaries colors, secondaries colors, white point, black point).  Do określenia podstawowego gamut-u danego badanego/opisywanego układu, wystarczy nam pomiar właśnie tych ośmiu pól. Jeżeli zmierzymy więcej pól, to uzyskana w ten sposób bryła będzie dokładniej opisywała maksymalną przestrzeń barw jaką może wydrukować lub wyświetlić dany układ drukujący lub wyświetlający. Gamut może być przedstawiony również w innym systemie zapisu koloru. Najczęściej stosowany jest jednak zapis w systemie Lab. Zapis taki, w innym systemie będzie po prostu transformacja tej bryły do innego układu współrzędnych dwu-  lub trój- wymiarowego. Należy też pamiętać o tym, że od stabilności i powtarzalności pracy układu będzie zależała stabilność oraz powtarzalność gamut-u.

Gamut – przykład przestrzeni zawartej w bryle.

Przykład właśnie takie bryły opisującej możliwą do zreprodukowania przestrzeń barw możemy zobaczyć na zdjęciach poniżej. Jest to rzut gamut-u dla abstrakcyjnego profilu Adobe RGB (1998).  Kolorów (punktów) znajdujących się po za tą bryłą, dany układ nie jest w stanie wydrukować lub wyświetlić. Kolory te, nie są po prostu możliwe do zreprodukowania na danym urządzeniu. Warto również wiedzieć, że jednym z elementów zawartych w dobrze zrobionym profilu ICC jest właśnie gamut opisywanego tym profilem urządzenia.

Gamut Adobe RGB 1998

Od tego miejsca w dalszej części tego tekstu nie będę się już posługiwał się sformułowaniem: maksymalna przestrzeń barw jaką może wydrukować lub wyświetlić badany/opisywany układ drukujący lub wyświetlający tylko po prostu jednym  słowem gamut. Przez słowo urządzenie będę rozumiał pewien układu drukujący (np.: drukarka + tusz + papier; maszyna drukarska + farby + podłoże itp..) lub wyświetlający (monitor + oświetlenie zewnętrzne; projektor wizyjny + ekran + oświetlenie zewnętrzne, ekran oLED telefonu komórkowego itp…) a nie tylko samą drukarkę czy rzutnik wizyjny lub monitor.

Warto zwrócić uwagę na to, że raczej nie możemy mówić o gamucie samej drukarki, papieru czy też tuszu. Gamut opisuje dopiero efekt współpracy tych trzech elementów.

Gamut – jego zastosowanie w praktyce.

Na podstawie tak otrzymanej bryły, możemy ocenić wiele cech danego urządzenia. Będzie to między innymi ciągłość gamut-u, jego wielkość, zdolność urządzenia do reprodukcji świateł lub cieni. Jedną z takich ważnych dla nas właściwości gamut-u jest jego wielkość. Może ona zależeć dla przykładu od sposobu otrzymywania barw/kolorów. Urządzenia wyświetlające obraz (synteza addytytwna barw – RGB) często będą miały większy gamut niż urządzenia drukujące (synteza subtraktywna barw – CMYK). Wynika to z praw fizyki. Coś co świeci, zawsze będzie umożliwiało otrzymanie bardziej jaskrawych, jasnych i intensywnych kolorów niż coś co tylko odbija światło. Mój opis jest oczywiście bardzo dużym uproszczeniem tego zjawiska i podaję tylko jeden z elementów mogących wpływać na wielkość gamut-u. Obrazek poniżej pokazuje nam właśnie różnice pomiędzy gamut-em dla profilu ICC Adobe RGB 1998 oraz gamut-em dla profilu ISO Coated v2. Taki obraz nazywamy rzutowaniem gamut-ów.

Gamut Adobe RGB 1998 vs. ISO Coated v.2

Jak widać gamut ISO Coated jest wyraźnie mniejszy od gamut-u Adobe RGB 1998. Taka właśnie różnica wielkości gamut-ów jest główną przyczyna tego, że to co widzimy na monitorze często nie jest możliwe do uzyskania na wydruku. To samo ograniczenie umożliwia nam jednak na skalibrowanym i oprofilowanym monitorze, przeprowadzenie oceny koloru wydruku z maszyny drukarskiej lub drukarki atramentowej. Na tej “ułomności” subtraktywnej syntezy barw opiera się softproofing. Należy pamiętać że dla nas zawsze najważniejszym jest aby gamut używanego urządzenia był maksymalnie “duży”.

Każde przejście pomiędzy urządzeniem z większym gamut-em a urządzeniem z mniejszym gamut-em będzie wiązało się ze stratami w reprodukcji kolorów. Potrzebna jest tutaj kompresja lub transformacja jednego gamut-u w drugi. Często wynik takich działań może być mało zadowalający. Przykład możemy zobaczyć poniżej. Są to dwa zdjęcia RGB (duży gamut) i te same zdjęcia po konwersji do CMYK-a (mniejszy gamut).

Gamut sRGB vs. ISO Coated v2

Możliwe jest poprawienie efektu końcowego takiej konwersji, stosując techniki repro używane przy przygotowywaniu oryginałów cyfrowych do druku czy też do wyświetalnia. Są jednak kolory/barwy których nie uzyskamy podczas reprodukcji, pomimo naszych starań. Co ciekawe, problemy i błędy w reprodukcji kolorów niesie za sobą również transformacja mniejszego gamut-u w większy. Metod i sposobów takiej kompresji czy transformacji gamut-ów jest bardzo wiele. Dobranie odpowiedniej metody dla danego zdjęcia lub grafiki wymaga jednak wiedzy i doświadczenia.

Ciekawostką jest to, że z tej właśnie wiedzy korzystają producenci telewizorów. Odpowiednio “przygotowane” materiały pokazywane są w sklepach, na ich produktach jako obrazy i filmy demo. Czasami takich kolorów jak te z płyty demo (przygotowanej dla danego modelu telewizora) nigdy więcej nie zobaczymy… To jest zagadnienie na kolejny artykuł :).

Gamut – wnioski.

Podsumowując. Mam nadzieję, że osoby, które wiedzą co to jest gamut będą się uśmiechały czytając wpisy na forach internetowych o tym: “że jakaś drukarka lub minilab ma gamut o wielkości gamutu profilu Adobe RGB 1998 i wiernie reprodukuje wszystkie kolory z oryginałów cyfrowych przygotowanych w tym profilu”. Ostrożniej ocenimy podawany przez producenta gamut tuszy lub farb. Zwrócimy bowiem uwagę na to, że w broszurze informacyjnej pokazany jest tylko wycinek gamut-u w układzie dwu wymiarowym ab dla L = 50 lub też rzutowanie gamutu na płaszczyznę ab dla L=0. Będzie to jednak tylko fragment potrzebnej nam informacji. Umiemy już przecież interpretować rzutowanie gamut-ów.  Poniżej właśnie przykład rzutowania gamut-u Plotera Solventowego dla dobrej folii samoprzylepnej i średniej jakości tuszy do gamut-u profilu Adobe RGB 1998. No i od razu możemy się zapytać gdzie jest ta możliwość 100% reprodukcji wszystkich kolorów z naszego zdjęcia? :). 

Gamut Adobe RGB 1998 vs. InkJet Solvent ICC

Mam nadzieję, że ten tekst skłoni czytających do głębszego zainteresowania się gamut-em. Wiedza na ten temat, umożliwi nam większe zrozumieniem przyczyn naszych porażek przy pracy z kolorem. Będziemy łatwiej mogli dopasować nasze oczekiwania, do możliwości urządzeń z których korzystamy przy oglądaniu lub drukowaniu naszych grafik lub zdjęć.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w dziedzinie kalibracji i profilowania.