Opcje dostępne dla proofa.

Przy zamawianiu wydruku proofa w naszym sklepie internetowym można wybrać następujące opcje:

Rodzaj profilu ICC: standardowo wszystkie proofy drukujemy z zastosowaniem profilu ISOcoated_v2_eci.icc lub FOGRA39. Profil ten pokrywa 80% produkcji poligraficznej i zalecany jest jako podstawa przy konwersji do innych przestrzeni barw (profili). Jeżeli potrzebne jest wykonanie proofa z innym profilem (np. dostarczonym przez drukarnię), musimy przeprowadzić dodatkową optymalizację umożliwiającą jego poprawne wydrukowanie. Optymalizacja przeprowadzana jest tylko raz. Po jej wykonaniu, przy zamawianiu następnych wydruków w opcjach wyboru profilu pojawi się nowy możliwy do użycia profil dostępny tylko dla zamawiającego go wcześniej klienta.

Symulacja bieli podłoża: standardowo wszystkie proofy drukujemy przy włączonej symulacji bieli podłoża (z profilu ICC) – często jest to nazywane opcją „rendering intent absolute colorimetric”. Jeżeli nie jest to wymagane ze względów technologicznych dla danego wydruku prosimy wybrać opcję „bez symulacji bieli podłoża”.

Sposób certyfikacji: razem z każdym proofem drukowany jest pasek kontrolny UGRA/FOGRA zgodny z aktualnie obowiązującym standardem. Każdy proof opuszczający nasze studio jest mierzony pod względem zgodności kolorystycznej z założonym profilem ICC, jednak potwierdzenie tego w postaci nalepki lub wydruku z programu EFI Verifier jest dodatkowo płatne. Proponujemy do wyboru dwie opcje: nalepka (pomiar z użyciem SPECTROPROOFER-a) z EFI ColorVerifier lub wydruk A4 (pomiar z użyciem SpectroDens) z TECHKON Spectro Connect 2.4.

Jako dodatkową usługę proponujemy optymalizację dla kolorów specjalnych, użytych w grafice. Kolory specjalne reprodukowane są zgodnie ze standardową biblioteką kolorów EFI Fiery XF. Polecamy ją szczególnie tym klientom, którzy często używają ich w przygotowanych przez siebie pracach. Optymalizacja zmniejsza różnicę koloru dE względem wzornika PMS.