Profile ICC – profilowanie drukarek fotograficznych.

profile ICC drukarek fotograficznych

Profile ICC drukarek fotograficznych.

Zadaniem profilu ICC dla drukarek fotograficznych jest umożliwienie takiej reprodukcji oryginału cyfrowego aby uzyskać najwyższą możliwą zgodność odbitki z oryginałem. Ich umiejętne zastosowanie na odpowiednim etapie reprodukcji znacząco poprawia uzyskiwane efekty. Użycie profilu poprawia balans szarości, usuwa dominanty barwne pojawiające się w trakcie wykonywania odbitki/druku (nie występujące wcześniej na oryginale cyfrowym), często poprawia się rysunek w światłach zdjęcia. Zdjęcia wyglądają bardziej naturalnie i są milsze dla oka. Ta ostatnia ocena może być subiektywna (zdjęcie na dole strony). To tylko kilka efektów, które może dawać  zastosowanie profili ICC w codziennej pracy.

Dla czego warto używać naszych profili ICC?

Ich zalety najłatwiej będzie wymienić w punktach:

  • przy ustawieniu “0” korekcji na urządzeniu otrzymujemy dużo lepszy efekt niż z zastosowanymi własnymi korekcjami,
  • oszczędzamy materiał zużywany na próbki,
  • oszczędzamy czas poświęcony na ręczne wprowadzanie poprawek do każdego zdjęcia,
  • możemy zautomatyzować proces przygotowania oryginałów cyfrowych.
  • przygotowany przez nas test-chart ma wymiary tylko 10×15 cm, a do wykonania profilu wystarczy tylko jedna odbitka tego formatu

Co jest potrzebne aby stosować nasz profil ICC
w drukarkach fotograficznych?

Wymogiem dla zastosowania profilu ICC dla drukarki jest jej stabilna i powtarzalna praca. Wszystkie dysze głowicy muszą być drożne. Sterownik (driver) drukarki musi umożliwiać wykonanie wydruku z całkowicie wyłączonym systemem zarządzania barwą. Konieczne jest posiadanie oprogramowania graficznego umożliwiającego konwersję zdjęcia do zadanego profilu.

Przydatną funkcjonalnością sterownika drukarki jest możliwość ustawienia całego profilu drukowania tak aby za każdym razem ustawienia (papieru, rozdzielczości, wyłączenia CMS-u) pozostawały bez zmian. Uwaga! Każda zmiana tych ustawień może powodować nieprawidłowe działanie profilu!

Czego profil sam nie poprawi?

Profil nie poprawi źle zrobionego zdjęcia. Nie zmieni ekspozycji. nie poprawi ostrości, nie zmieni źle ustawionej podczas fotografowania temperatury barwowej (nie usunie istniejących na zdjęciu oryginalnym dominant barwnych). Natomiast jego umiejętne wykorzystanie w programie graficznym przy skalibrowany i sprofilowany monitorze daje możliwość wprowadzenia poprawek (“na oko”) przed wydrukowaniem zdjęcia. Profili nie zwiększy również gamutu (przestrzeni barw) którą jest w stanie zreprodukować oprofilowane urządzenie.

Do kogo skierowana jest usługa, profile ICC drukarek fotograficznych i jak ją można zamówić?

Usługa skierowana jest do laboratoriów fotograficznych oraz amatorów fotografii drukujących swoje zdjęcia w domu. Dla każdej z tych grup odbiorców przygotowana jest inna oferta. Dla laboratoriów fotograficznych polecamy usługę abonamentową zapewniająca monitoring stabilności reprodukcji oraz związaną z nim naszą certyfikację. Dla amatorów, drukujących swoje zdjęcia w domu polecamy zakup pakietów profili. Zapraszamy do zamówienia profilu testowego “Profil ICC – test”, płacą wtedy Państwo tylko za przesyłkę pocztową i mają możliwość wykonania u nas konwersji do profilu ICC (Państwa urządzenia) czterech oryginałów cyfrowych i samodzielnej oceny skuteczności działania proilu. Szczegóły znajdą Państwo w opisie poszczególnych produktów. Zamawianie wszystkich usług odbywa się przez naszą stronę internetową.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!